Årets sommerutstilling i Kjell Rauglands atelier.

Beskrivelse